Regulamin konkursu „Wygraj długopis ściagę”

Regulamin konkursu  „Wygraj długopis ściagę”

 1. Zasady ogólne
 2. Organizatorem Konkursu jest właściciel profilu Instagram Kochamwakacjepl (Biuro Usług Turytycznych BUT Sp. z.o.o. Sp. K.).
 3. Dane firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu: Biuro Usług Turystycznych „BUT”
  Tarczyńska 5/9
  02-025 Warszawa.
 4. Fundatorem nagród jest: Biuro Usług Turystycznych „BUT”.
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Instagram. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 6. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.

 

 

 1. Zasady Konkursu
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 17.03.2017r.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat, ale nie przekroczyła wieku 19 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Instagram.
 5. Wpis konkursowy nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
 6. Wpis konkursowy nie może promować konkurencyjnych dla działania organizatora przedsiębiorstw lub usług, nie może również dyskredytować ani przedstawiać usług Biura Usług Turystycznych BUT w fałszywym świetle.
 7. Warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody jest wgranie pracy konkursowej ze zweryfikowanego profilu uzupełnionego i prawdziwe dane zgodne z danymi osobowymi uczestnika.
 8. Nagrodą w Konkursie są: długopisy ze ściągą -sztuk 5
 9. Konkurs kończy się z dniem 20.03.2017r.
 10. W konkursie zwycięży 5 najlepszych komentarzy
 11. Zwycięzcy będą wybierani przez jury składające się z 4 osób. Jury przy wyborze zwycięzców może sugerować się ilością głosów oddanych na poszczególne komentarze, o ile ich treść jest zgodna z niniejszym regulaminem
 12. Wybranych zostanie 5 zwycięskich prac
 13. Każda osoba może wygrać tylko jedną nagrodę
 14. Zwycięzcy zostaną wyłonieni dniu 21.03.2017r.
 15. Decyzja jury zostanie ogłoszona w dniu 21.03.2017r.
 16. Decyzja Jury jest jednoznaczna i nie przysługują od niej odwołania
 17. W przypadku nieprawidłowości i przypadków, o których nie ma mowy w regulaminie decyzje podejmuje niezależnie Organizator konkursu
 18. Organizatorzy konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za odwołanie, przełożenie ani modyfikacje konkursu w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, nie odpowiadają też za kradzież, utratę lub uszkodzenie materiałów, ani za opóźnienia podczas takiego transport
 19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika jeżeli stwierdzą, że korzysta on z nielegalnych metod zdobywania głosów (aplikacje, głosy zakupione online)
 20. Udział w konkursie oznacza pełną akceptacje niniejszego regulaminu.

 

 

 1. Zasady udziału i przebieg konkursu
 2. Zgłoszenie do konkursu jest dobrowolne i polega na dodaniu przez Uczestnika komentarza pod konkursowym postem zamieszczonym na fanpage Kochamwakacjepl w dniu 17.03 o godzinie 20.00

 

 1. Spośród wszystkich zdjęć zamieszczonych na profilu Instagram Kochamwakacjepl do dnia 20.03.2017 jury wybierze zwycięskie prace, które nagrodzi nagrodami opisanymi w §2 punkt 7

 

 

 1. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook
 4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 5. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu portalu Facebook ani też odpowiedzialności za awarie aplikacji Facebook i błędy mogące występować z tego powodu.
 7. Organizator nie archiwizuje żadnych danych
 8. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane w procesie personalizowania/ customizowania Aplikacji nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
 10. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Wszystkie zdjęcia o takiej treści nie będą brane pod uwagę przy ogłaszaniu końcowych wyników.
 11. Ochrona prywatności
 12. Organizator konkursu przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników korzystających z Aplikacji. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o użytkownikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się do ścisłego ściśle przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz 883).
 13. Każdy użytkownik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie użytkownika.

 

 

 

 

Co o tym myślisz? Dodaj pierwszy komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *